Privacybeleid

Welkom bij QuantumAI, uw belangrijkste online platform gewijd aan het verstrekken van waardevolle inzichten en informatie. Dompel jezelf onder in de wereld van financiële mogelijkheden op onze website.

Door gebruikers geleverde gegevens bij QuantumAI

Bij QuantumAI hechten we veel waarde aan de informatie die je deelt wanneer je onze applicatie downloadt en registreert. Door de QuantumAI-applicatie te registreren en te gebruiken, krijgen wij jouw app-installatie-ID, waardoor wij push-meldingen kunnen versturen. Daarnaast deelt u informatie wanneer u om hulp vraagt en gegevens die u in ons systeem invoert tijdens het gebruik van de applicatie, zoals gegevens over projectbeheer. Van tijd tot tijd kunnen wij deze informatie gebruiken om essentiële updates, verplichte kennisgevingen en promotionele aanbiedingen te communiceren.

Automatische informatieverzameling

De QuantumAI-toepassing kan automatisch specifieke gegevens verzamelen, waaronder het type mobiel apparaat, de unieke apparaat-ID, het IP-adres van het mobiele apparaat, het mobiele besturingssysteem en het type mobiele internetbrowsers dat wordt gebruikt. We krijgen ook inzicht in uw gebruikspatronen van de applicatie.

Locatie-informatie verzamelen

QuantumAI hecht veel belang aan uw privacy en verzamelt geen exacte realtime locatiegegevens van uw mobiele apparaat.

Toegang van derden tot informatie

Ja, QuantumAI kan uw informatie delen met derden zoals uiteengezet in deze privacyverklaring. Dit omvat het openbaar maken van door de gebruiker verstrekte en automatisch verzamelde informatie:

 1. Wettelijke vereisten

  In overeenstemming met juridische processen zoals dagvaardingen.

 2. Veiligheid en onderzoek

  Wanneer dit nodig is om onze rechten, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te reageren op verzoeken van de overheid.

 3. Dienstverleners

  Met vertrouwde dienstverleners die namens ons werken en zich houden aan de regels die in deze privacyverklaring zijn vastgelegd. Zakelijke transacties: Als QuantumAI betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, wordt u op de hoogte gebracht van wijzigingen via e-mail of een bericht op onze website, samen met de keuzes die u kunt hebben met betrekking tot uw gegevens.

 4. Adverteerders en Analytics

  Aan adverteerders, advertentienetwerken van derden en analysebedrijven, zoals beschreven in het volgende gedeelte.

Automatische gegevensverzameling en reclamepartnerschappen

QuantumAI werkt samen met analysebedrijven om te begrijpen hoe de toepassing wordt gebruikt. Dit houdt in dat we de gebruiksfrequentie en -duur analyseren. We werken ook samen met adverteerders en advertentienetwerken van derden om inzicht te krijgen in uw interactie met advertenties binnen de applicatie. Deze samenwerking helpt bij het behouden van lage applicatiekosten. Adverteerders en advertentienetwerken maken gebruik van bepaalde informatie, waaronder de unieke identificatie-ID en het telefoonnummer van je mobiele apparaat. Om anonimiteit te garanderen, gebruiken we encryptietechnologie die persoonlijke identificatie door derden voorkomt.

Deze entiteiten kunnen anonieme informatie verzamelen over andere applicaties op uw mobiele apparaat, de bezochte mobiele websites, niet-precieze locatiegegevens (bijv. postcode) en andere niet-precieze locatiegegevens. Deze informatie vergemakkelijkt de levering van gerichte reclame, zowel binnen de QuantumAI-toepassing als elders. Versleutelde versies van verstrekte informatie kunnen worden gedeeld voor analyse of advertentie-gerelateerd gebruik door onze partners.

Beleidswijzigingen

QuantumAI's Privacybeleid kan periodiek worden herzien. Kennisgevingen van wijzigingen zullen worden verstrekt door het bijgewerkte beleid op ons platform te plaatsen en gebruikers via e-mail of tekstberichten te informeren. Gebruikers worden aangemoedigd om het privacybeleid regelmatig te controleren op goedkeuring van eventuele wijzigingen.

Uw toestemming

Door de QuantumAI-toepassing te gebruiken, stemt u in met de verwerking van uw informatie zoals beschreven in dit privacybeleid. Dit omvat het gebruik van cookies en de behandeling van informatie op verschillende manieren, zoals het verzamelen, opslaan, verwijderen, gebruiken, combineren en openbaar maken van informatie.

Neem contact met ons op

Voor vragen over privacy tijdens het gebruik van de QuantumAI applicatie of vragen over onze praktijken, neem dan contact met ons op.